Transformarea digitală şi priorităţile interdependente ale liderilor afacerilor medicale

victor-lorin-purcarea-transformarea-digitala-si-prioritatile-interdependente-ale-liderilor-afacerilor-medicale
 
Cercetările de specialitate recente arată că succesul transformării organizaţionale (inclusiv cea digitală cu imensul său potenţial) depinde de abordarea cuprinzătoare a schimbării (depășirea concurenţei pe baza îmbunătăţirilor performanţei susţinute şi a efortului depus în mod continuu), obţinerea avantajului competitiv (chiar şi cu inteligenţă artificială alimentată de date) fiind posibilă ca urmare a strădaniei pentru a rezulta o influenţă holistică (inclusiv asupra comportamentelor şi a acţiunilor potrivite viziunii, misiunii, politicii şi strategiei organizaţionale), construind cultura internă necesară şi încredere, inspirând şi revoluționând experiența lucrătorilor şi oferind clienților/pacienţilor cea mai bună experiență. Abilităţile de gândire critică, inteligenţa emotională şi concentrarea pe rezolvarea problemelor (pe baza inovării, a adaptării, a comunicării efective şi a înţelegerii valorii lucrului în echipă şi a împărtăşirii de idei noi) stimulează potenţialul pentru creşterea sustenabilă urmărită.
 
Ca proces larg și continuu, transformarea digitală, de exemplu, implică valorificarea tehnologiilor și a strategiilor digitale pentru a schimba fundamental modul în care organizaţiile operează, oferă valoare și interacționează cu clienții/pacienţii, lucrătorii în îndeplinirea misiunilor asumate. Există o competiţie acerbă în îmbrățișarea transformării digitale asigurând o eficiență sporită, eficientizând operațiuni și îmbunătățind experiența clienților/pacienţilor, cu ajutorul automatizării, a inteligenței artificiale (inclusiv a inteligenței artificiale generative) şi a analizei datelor. Suntem martori şi participanţi la crearea unor ecosisteme organizaționale holistice care optimizează procesele, reduc intervenția manuală și stimulează inovația, integrând noile tehnologii.
 
Este important a utiliza tehnologia avansată de marketing (automatizarea marketingului este considerată piatra de colţ a stivei de tehnologii utilizate de marketeri) pentru a orienta clienții/pacienţii de-a lungul călătoriilor unice ale acestora, îmbunătățindu-le în timp pe măsură ce se află cât mai multe despre aceştia pe baza conectării adevărate (conținut potrivit, relevant pentru clienți/pacienţi potriviţi, la momentul potrivit) prin producerea de experiențe cu adevărat individualizate (personalizare în timp real), valorificând marketingul relaţional în raport cu expertiza specifică industriei medicale. Potrivit Gartner (2023), implementarea cu succes a strategiei de marketing (în contextul disrupţiei evidente) impune construirea unei funcţii de marketing adaptiv (care implică practic capabilităţi, capacităţi şi structură adaptive), armonizând obiective restructurate, decalaje de capabilitate, realităţi culturale ş.a. Viitorul operaţiunilor de marketing indică, potrivit Brinker (2023), un accent sporit pe alcătuirea de automatizări, agenți, analize și aplicații personalizate orientate către lucrători și clienți/pacienţi, acestea fiind construite pe bazele platformelor de agregare: care poate avea loc la diferite niveluri din stiva de tehnologie de marketing: date, flux de lucru, interfață de utilizare și guvernare; cu ajutorul căreia se pot valorifica în mod productiv o mare diversitate de aplicații din stiva de tehnologie de marketing (în contextul integrării cu platformele de agregare alese).
 
Iar cum afacerilor medicale le revine un rol tot mai strategic, potrivit Algazy et al. (2023), pentru a obţine un impact semnificativ asupra pacienților și asupra echipei de afaceri medicale au fost identificate cinci priorităţi interdependente pe care ar trebui să se concentreze liderii afacerilor medicale: îmbunătățirea conducerii în afaceri medicale pentru a obține un impact la nivelul următor asupra pacientului; integrarea datelor și a analizelor de la un capăt la altul; diferențierea strategiilor medicale; alinierea generării de dovezi cu nevoile părților interesate; orchestrarea angajamentului medical. Implementarea cu succes, în mod simultan, a acestor cinci priorităţi interdependente poate aduce potenţialul complet al beneficiilor transformatoare pentru pacient, fiecare organizaţie în parte urmând a-și adapta abordarea oportunităților sale de transformare extinzându-şi în consecinţă punctele forte. Cu privire la orchestrarea angajamentului medical, de exemplu, observăm o interesantă legătură cu ceea ce am evidenţiat mai sus, respectiv conținutul potrivit, relevant pentru pacienţi potriviţi, la momentul potrivit. Astfel, este nevoie de narațiuni științifice convingătoare, dezvoltând formate noi și imagini captivante care întăresc mai bine conceptele cheie, îmbunătățind reținerea și oferind conținut ușor de digerat și captivant din punct de vedere vizual (comunicare cât mai repede posibilă a mesajului, acesta putând a fi consumat şi pe un dispozitiv mobil). Un rol din ce în ce mai important revine aici inteligenţei artificiale generative (putându-se dezvolta instantaneu un conținut nou audio, precum şi imagine, text, simulare și video).
 
Prof. univ. dr. ing. Victor Lorin Purcărea

Cercetător Ştiinţific Principal 1

Disciplina Marketing şi Tehnologie Medicală

Consilier al Rectorului Universităţii de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din Bucureşti

Preşedintele Comisiei pentru Probleme Studenţeşti a Senatului Universitar

 

References

Algazy, J., Garcia, A., Ryan, S., Westra, A. and Zemp, A., 2023. A vision for medical affairs 2030: Five priorities for patient impact, McKinsey & Company, Life Sciences, October 11, 2023.

Brinker, S., 2023. Dissolving martech? Tech stack aggregation brings more power to marketing, more control to IT, CustomerThink, September 28, 2023.

Chaffey, D., 2023. Why and how I developed the RACE marketing planning framework, davechaffey.com/digital-marketing-glossary, September 5, 2023.

Gartner, 2023. Future-Proof Your Marketing Organization to Outpace Competition. Build the right foundation to support sustainable growth, Gartner for Marketing Leaders.

Turner, J., 2023. How to Future-Proof Your Marketing Organization, Gartner, July 27, 2023.

Wieberneit, T., 2021. Digitization, Digitalization, Digital Transformation – A Stake in the Ground, CustomerThink, January 2, 2021.