SANABUNA: Provocări pe calea următoarei normalităţi


 
Anul trecut am făcut trimitere la necesitatea angajării într-o reflecție liniștită și o acțiune mai eficace, adunând tărie și reconstruind pe termen lung (https://www.sanabuna.ro/an-invitation-to-engage-in-quiet-reflection-and-more-effective-action-gathering-strength-and-rebuilding-for-the-longer-term/ ). La începutul acestui an Profesorul Eliot Sorel şi-a continuat pledoaria pentru angajarea în a ieși cu succes din pandemia devastatoare, evidenţiind, printre alte aspecte, rolul jucat de integrarea creativă a inteligenței artificiale și a celei umane în accelerarea inovațiilor post-pandemie (Sorel E. COVID-19 Vaccines, Accelerated Innovations, and 21st Century Social Contracts Challenges. World Soc Psychiatry 2021;3:7). Tot la începutul acestui an, un studiu realizat de McKinsey Global Institute (parte a McKinsey & Company care se ocupă de cercetare în afaceri și economie) a evidenţiat cele trei grupuri de tendințe de consum și de afaceri accelerate de COVID-19: lucrul la distanță și interacțiunile virtuale, comerțul electronic și tranzacțiile digitale și implementarea de automatizare și AI (McKinsey Global Institute, The future of work after COVID-19, The postpandemic economy, Executive summary, February 2021).
 
Într-un articol publicat de McKinsey & Company în luna noiembrie 2021 (Bujor, M., Cierkowska, A., Dorling, G., Dragan, R., Filip, A., Remes, J. and Vukojevic, M. – How prioritizing health can be a prescription for Romania’s prosperity, McKinsey & Company, November 2021) s-au evidenţiat: lecțiile grele învățate în contextul pandemiei COVID-19 şi fereastra de oportunitate a angajării în promovarea sănătății și a prosperității, tinând cont de vulnerabilitățile sistemului de sănătate şi de legătura indisolubilă dintre sănătate și economie; o serie de lecții încurajatoare privind capacitatea de a răspunde eficient în contextul crizei (dezvoltarea rapidă a vaccinurilor COVID-19, adoptarea instrumentelor de sănătate digitală și implementarea de către companii a unor schimbări operaționale rapide pentru a se adapta la pandemie).
 
În luna următoare, decembrie 2021, într-un episod din podcasting-ul McKinsey despre îngrijirea sănătăţii Directorul executiv al companiei Datavant (care se pregătește să devină una dintre cele mai mari ecosisteme de date la nivel mondial privind îngrijirea sănătăţii, de natură a permite –pacienților, furnizorilor, plătitorilor, companiilor de analiză a datelor privind îngrijirea sănătăţii – aplicații pentru pacient, agenții guvernamentale și instituții care se ocupă de organismele vii și procesele vieții pentru a face schimb de date la nivel de pacient în condiţii de siguranță), Pete McCabe, a discutat despre provocări actuale: fragmentarea datelor și acces, beneficiile tokenizării (proces de înlocuire a unui element de date sensibil cu un echivalent nesensibil, denumit token; token-urile pot fi cuvinte individuale, fraze sau chiar propoziții întregi; procesul permite împărțirea unei secvențe de șiruri în bucăți, unele caractere, cum ar fi semnele de punctuație, fiind eliminate, n.n.), îngrijirea bazată pe valoare și nevoia de neutralitate (Reddy, P., 2021. How can healthcare unlock the power of data connectivity? McKinsey & Company, Healthcare Systems & Services Practice, December 2021). In opinia lui McCabe, de ex.: tehnologiile inovatoare precum tokenizarea pot închide golurile conectivitate de date (această conectivitate leagă seturi de date și aplicații disparate, inclusiv date din spații de identitate diferite, permiţând colaborarea între diferite părți cu controlul datelor, asigurând o activare sigură și eficientă de-a lungul ecosistemului mai larg, n.n.); fundamentul îngrijirii bazate pe valori necesită implicit date, iar această îngrijire bazată pe valoare poate fi la fel de bună ca și datele de bază care o susțin; îngrijirea bazată pe valoare este doar începutul conducerii potențialului, dacă internetul poate recomanda o piesă de îmbrăcăminte pe baza istoricului de cumpărături al unui consumator, de ce nu ar putea şi un medic să recomande un tratament medicamentos bazat pe o viziune holistică a datelor despre viața individuală a unui pacient?
 
Tot în luna decembrie 2021, CB Insights a evidenţiat adaptarea agilă a giganților tehnologici Amazon, Microsoft, Google și Apple la provocările din industria farmaceutică determinate de pandemia COVID-19, respectiv răspunsul acestor mari companii de tehnologie concretizat în construirea de tehnologie pentru a eficientiza descoperirea medicamentelor, studiile clinice, producția și lanțul de aprovizionare şi desfacere, precum și monitorizarea de la distanță a pacienților și dosarele acestora de sănătate (CB Insights a, 2021. The Big Tech In Pharma Report: How Amazon, Microsoft, Apple, And Google Are Capitalizing On The Digital Transformation, December 14, 2021). Cei familiarizaţi cu domeniul cunosc dezvoltările permiţând pacienților gestionarea propriei îngrijiri a sănătății pe baza atât a înregistrărilor de date transmise de Dosarul Electronic de Sănătate/DES conținând istoricul medical pe baza documentelor emise de medici (incluzând rezultatele de laborator și rezumatul îngrijirilor), cât și a datelor generate de pacient (cum ar fi simptomele). Potrivit CB Insights, giganții tehnologici amintiţi își folosesc la maximum expertiza în software, date și inteligență artificială pentru a valorifica oportunitățile de-a lungul lanțului valoric (managementul acestuia considerând fluxul de jos în sus, adică de la consumator/pacient la sursă, iar managementul lanțului valorii 4.0 însemnând generarea și captarea valorii în întregul lanț folosind tehnologia asociată de obicei cu Industria 4.0 peste tot, nu doar în fabrică, n.n.).
 
CB Insights insistă asupra faptului că reducerea costului dezvoltării medicamentelor este o prioritate de vârf, o modalitate de a face posibilă aceasta fiind cu ajutorul soluțiilor digitale (cunoscute ca şi software), iar marile companii de tehnologie fiind atente, în consecinţă, la  transformarea digitală a industriei farmaceutice: Amazon construiește farmacia viitorului utilizând lanțul său de aprovizionare şi desfacere pentru a crea o experiență a clientului la egalitate cu afacerea sa de comerț electronic; Microsoft intră pe piața farmaceutică cu soluții SaaS de îngrijire a sănătăţii și parteneriate cu jucători existenți; Google utilizează datele despre pacienți și expertiza sa în inteligență artificială pentru a construi capacități interne de cercetare și dezvoltare în domeniul medicamentelor; Apple își folosește hardware-ul și baza de utilizatori în avantajul său, propunându-și să construiască o locație sigură și centralizată pentru datele de sănătate ale pacienților (CB Insights b, 2021. Apple’s greatest contribution, Healthcare Insights, Thu 23/12/2021 14:04).
 
În mod evident, pandemia COVID-19 a forțat reimaginarea tuturor aspectelor în legătură cu  furnizarea îngrijirii sănătăţii, schimbările în telesănătate, terapie digitală, dispozitive medicale etc. fiind considerabile (CB Insights c, 2021. Our Top 2021 Healthcare Reports, December 21, 2021). Astfel, furnizorii de îngrijire a sănătăţii au apelat la soluții inovatoare pentru a îmbunătăți fluxurile de lucru clinice și pentru a permite o gamă largă de opțiuni de îngrijire la distanță (de la consultații la terapii până la sprijin pentru sănătatea mintală). O confirmare a acestei preocupări în lumea noastră din ce în ce mai digitală este şi evoluţia finanțării la nivel global a îngrijirii sănătăţii pe fondul valurilor continue ale pandemiei COVID-19 (care a atins 97,8 miliarde de dolari în trimestrul 3 din acest an, cifră continuând să crească, doborând cu 21% recordul total din anul 2020).
 
Fără îndoială că utilizarea tehnologiilor informației și comunicațiilor (TIC) în medicină (și alte profesii medicale pentru a gestiona bolile și riscurile pentru sănătate și pentru a promova bunăstarea) va continua să joace un rol din ce în ce mai critic în îmbunătățirea îngrijirii sănătăţii. Dar transformarea digitală (înţeleasă, în general, doar ca trecere la sprijinirea cu ajutorul tehnologiei a mai multor funcții de business) nu înseamnă doar trecerea la metode digitale de comunicare cu potențialii clienți (pacienţi). “Digitalul” nu este doar despre tehnologie în modelele de afaceri, ci  este la fel de mult despre oameni și mentalități, despre umanizare, pe măsură ce efectele pandemiei COVID-19 au schimbat obiceiurile clienţilor/ utilizatorilor, furnizorii de îngrijire a sănătăţii trebuind să își adapteze strategiile privind îmbunătățirea continuă a experienței clienţilor/pacienţilor. Această  îmbunătățire depinde şi de optimizarea eficienței operaționale de-a lungul intregului lanț de aprovizionare şi desfacere, astfel încât să se ofere clientului/pacientului o călătorie de luare a deciziei fără fricțiuni, convenabilă și personalizată pe toate canalele, monitorizând și înțelegând mai bine toate momentele (şi chiar micro momentele) de interacțiune în spaţiul “figital”. Esența unei transformări agile este reimaginarea organizației ca o rețea de echipe de înaltă performanță, susținute de o coloană vertebrală eficientă și stabilă de strategie, structură, procese, oameni și tehnologie. Adopția digitală înseamnă atingerea unei stări în care utilizatorii dobândesc capacitatea de a utiliza instrumentele digitale în cea mai mare măsură şi așa cum sunt intenționate, adoptarea software-ului fiind doar o parte a procesului de adoptare digitală.